shape
shape
shape
shape

O nas

Dlaczego my

Celem działalności jest profesjonalne świadczenie usług doradztwa celnego na najwyższym poziomie w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w międzynarodowych firmach handlowych, produkcyjnych.

Blisko 20 letnie doświadczenie w pracy Agenta Celnego i prowadzeniu Agencji Celnej z pewnością posłuży Państwu w rozwikłaniu zawiłości i niejasności przepisów celnych.

Oferuję wsparcie w planowaniu i prowadzeniu transakcji handlowych ponad granicami i eksperckie doradztwo celne i biznesowe ukierunkowane są na zminimalizowanie kosztów celnych oraz procedur celnych.

Oferta
ZAKRES USŁUG

Oferta

Oferta usług jest skierowana do firm, które zamierzają dopiero rozpocząć transakcje eksportowe, jak i do tych, które już samodzielnie dokonują odpraw celnych w swoim przedsiębiorstwie. Zakres usług to zarówno doradztwo doraźne jak i stała współpraca.

Oferuję wsparcie w planowaniu i prowadzeniu transakcji handlowych ponad granicami i eksperckie doradztwo celne i biznesowe ukierunkowane są na zminimalizowanie kosztów celnych oraz procedur celnych.

Usługi w zakresie cła obejmują w szczególności:

PROCEDURY CELE, AEO

 • Bieżące doradztwo przy przeprowadzaniu procedur celnych (procedura składu celnego, dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu), w tym przy procedurach uproszczonych;
 • Doradztwo dla podmiotów zagranicznych dokonujących procedur importowych lub eksportowych w Polsce;
 • Pomoc dotyczącą zakładania i funkcjonowania składu celnego;
 • Doradztwo w zakresie planowania struktur mających na celu minimalizację obciążeń administracyjnych związanych z międzynarodowym obrotem towarami;
 • Bieżąca interpretacja przepisów celnych

SZKOLENIA

Szkolimy pracowników odpowiedzialnych za obrót towarowy z zagranicą (dział handlowy/sprzedaży, dział księgowy, dział zakupów). Zajmujemy się każdą sprawą, która stanowi problem w zakresie tematyki celnej.

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

 • Wypełnienia zgłoszeń celnych,
 • Wykonywania zawodu agenta celnego,
 • Wypełniania deklaracji Intrastat.
 • Obsługi systemów celnych,
 • Klasyfikacji towarowej, 
 • Zasad pochodzenia towaru,
 • Zakładania magazynów czasowego składowania,
 • Zakładania składów celnych i podatkowych

AUDYTY CELNE

 • Sprawdzenie poprawności rozliczeń należności celnych oraz VAT z tytułu importu towarów.
 • Analiza prawidłowości stosowanej klasyfikacji taryfowej oraz obliczania wartości celnej importowanych towarów
 • Przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji zgłoszenia celnego – pozwala uniknąć w przyszłości wszczęcia postępowania celnego, które może narazić przedsiębiorców na ujemne skutki finansowe w postaci wstecznego naliczenia cła oraz podatków, zweryfikować prawidłowość stosowania przepisów celnych

WNIOSKI I KONTROLA CELNA

 • sporządzanie wniosków, odwołań oraz skarg w imieniu podmiotów dokonujących wymiany międzynarodowej do Administracji Celnej
 • pomoc w uzyskaniu pisemnych interpretacji przepisów celnych w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej, Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towarów
 • kompleksowa pomoc i reprezentowanie firmy w sporach z organami celnymi
 • przygotowywanie wszelakich wniosków tym: upoważniony eksporter,  procedury gospodarcze, procedury uproszczone, inne przeznaczenia celne,

DEKLARACJA INTRASTAT

 • Sporządzanie deklaracji Intrastat dla nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • Przesyłanie deklaracji Intrastat do właściwej Izby Celnej oraz jej archiwizacja,
 • Reprezentacja Państwa firmy przed Urzędem Celnym (składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat)
 • Deklaracje Intrastat wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe. Mogę reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantuję zachowanie tajemnicy handlowej klientów.
WSPÓŁPRACA
kontakt

napisz do nas